Door verstedelijking wordt de kloof tussen kinderen en natuur steeds groter. Daarnaast weerhoudt de digitale wereld hen er van om buiten te ravotten en hun eigen grenzen te ontdekken.

Uit onderzoek is gebleken dat steeds minder kinderen tijd doorbrengen in de natuur. De kinderen van nu spelen 50% minder buiten dan 20 jaar geleden. En in deze periode is angst voor de natuur verdubbeld! Kunt u zich daar iets bij voorstellen, angst voor de natuur?!
En dat terwijl meerdere onderzoeken juist hebben aangetoond dat natuur een gunstig effect heeft op onze fysieke én geestelijke gezondheid én de ontwikkeling van motoriek, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen én creativiteit.

Daarom maakt Spruit Natuur en Milieu lessen en lesprogramma’s buiten! In elke les komen de componenten ‘hart'(beleven en verwonderen), ‘hoofd’ (kennis opdoen) en ‘handen’ (vaardigheden opdoen en lichaamsbeweging) aan de orde.

Spruit maakt educatie op maat; lessen en activiteiten kunnen in overleg vorm krijgen, maar zijn wel altijd geïnspireerd op diverse wetenschappelijke theorieën om aan te sluiten op de belevingswereld van kinderen in de basisschoolleeftijd. (Meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner, David Kolb, “Hart, hoofd en handen”, visie Centrum voor Jeugd en Gezin).

De educatie en activiteiten die Spruit ontwikkelt én desgewenst aanbiedt, sluiten eveneens aan op de landelijk geformuleerde kern- en leerdoelen  waar het basisonderwijs aan moet voldoen vanuit het Ministerie van OCW en SLO.

Dat maakt het aanbod uitermate interessant voor bijvoorbeeld basisscholen en BSO’s; leerkrachten worden ontlast op een kennisgebied waar zij zelf niet altijd inhoudelijk in thuis zijn, het aanbod voldoet tóch aan de aan scholen gestelde eisen én het vindt aansluiting bij de diversiteit aan kinderen.
Het vormt daarmee geen extra belasting voor scholen, maar een andere wijze van het aanbieden van de lesstof die ze anders zelf hadden moeten behandelen.

Interesse?
Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden!